I dialog med samlingarna; Göteborgs Konstmuseum 2012

http://johanstellerphotography.com Länk GT-artikel 121006 Foto: Lennart Rehnman

go to site see I dialog med samlingarna
5 oktober–25 november 2012
Jesper Norda och Eliana Ivarsdotter Haddad

go to site Välkommen till vernissage fre 5 okt kl 17-18 i Barockhallen. Museichef Isabella Nilsson inviger och presenterar projektet. Konstnärerna närvarar. Fri entré till vernissagen.

http://johanstellerphotography.com Som ett led i Göteborgs konstmuseums ambition att arbeta aktivt med samlingarna ges samtida konstnärer tillfälle att kommentera och komplettera de fasta utställningarna på olika sätt. Först ut i denna serie med utställningar är Eliana Ivarsdotter Haddad och Jesper Norda som valt platser i museets salar där de på olika sätt interagerar med samlingen. I dialogen skapas nya sammanhang och betydelser som tillför både de utställda verken och museet nya dimensioner.

http://johanstellerphotography.com Eliana Ivarsdotter Haddad (f 1982) visar video- och skulpturinstallationen ”Legion” (2010-2012). Videofilmen spelades in som ett mellanting mellan performance och workshop, då en grupp kvinnor, varav de flesta inte kände varandra sedan tidigare, samlades på Musikens Hus i Göteborg och ägnade sig åt att falla från en scen och lät sig tas emot av varandras uppsträckta händer. Situationen är tagen från rockkonserternas och festivalernas värld, här återskapad inom trygga ramar, omvandlad till en övning i tillit och mod. Med en kritisk blick riktad mot rockvärldens machokultur skapas här ett rum för värme och solidaritet, samtidigt som man kan ana att nervositet och grupptryck uppstått även i denna konstruerade sociala situation. Verket väcker frågeställningar kring en feministisk utopi och dess potential.

http://johanstellerphotography.com/porn/excited-in-supermarket-bathroom-walks-out-to-car-completely-naked Jesper Norda (f 1972) visar video- och ljudverket ”Höger hand – Vänster hand” (2012). Det är ett verk vars grundelement är musik av Bach och en abstrakt, svagt vibrerande horisontlinje i form av pianotangentens grafiska rörelse. Just den abstrakta horisontlinjen är något som Jesper Norda även tidigare utforskat i verket ”Goldbergvariationen/13 timmar soluppgång”. Nordas verk visas i tre angränsande rum där besökaren genom sin närvaro binder samman något som medvetet slitits itu.

http://johanstellerphotography.com Jesper Norda har en bakgrund som musiker, men ändrade under sin pågående kompositörsutbildning inriktning och började studera på Konsthögskolan Valand. Han har sedan dess arbetat parallellt med musik och bildkonst. Ett av huvudspåren i hans konstnärskap har varit det ständiga ifrågasättandet av gränsen mellan ljud och tystnad, där bild och ljudbilder ställs samman på ett konceptuellt utmanande sätt.

go to link www.jespernorda.com
www.eliana.se

powerhouse full movie download 300mb Museets öppettider:
Måndagar stängt
Tisdag, torsdag 11–18
Onsdag 11–21
Fredag–söndag samt helgdag 11–17

pt 13 lana rhoades big ass big dick Artikel i GT (inscannad): GT121006
Artikel i GP (inscannad):  GP121109