Kista

Zipfil med följande 6 filer:
Skyltar, visualisering inkl utplacering på plats, i formaten Illustrator, eps (banor) och jpg:
– skyltar_visualisering.ai
– skyltar_visualisering.eps
– skyltar_visualisering.jpg
Endast skyltarna, inritade i boxar. I formaten Illustrator, eps (banor) och jpg:
– skyltar-1_10.jpg
– skyltar-1_10.ai
– skyltar-1_10.eps
FRIA HÄNDER FÖR MOTTAGAREN ATT JUSTERA I FILERNA (i dialog med mig 🙂 ) !