Charmig, snäll, social, videoinstallation, 2010

Charmig, snäll, social
Videoinstallation i tre kanaler, 2010


Videoverket visar tre skärmar uppställda i en triangel, där tre olika män läser innantill ur texter jag gett dem. Står man i mitten uppstår ett sorl av röster där man knappt kan urskilja vad som sägs.
I detta verk har jag låtit tre personer på varsin videoskärm läsa upp lösryckta fraser från olika anonyma mäns beskrivningar av vad det är de söker hos en kvinna. Beskrivningarna kommer från olika datingsidor på nätet som jag under en period besökte frekvent. Det blir tydligt hur normer och konventioner träder in i vårt allra mest privata och formar bilden av idealpartnern. Samtidigt framträder det allmänmänskliga i den svåra uppgiften att formulera sina drömmar; vi tillgriper invanda fraser i brist på bättre verktyg.