Genius Loci, installation, 2009

  

Genius Loci; platsens ande
Jag föreställer mig att olika generationers kvinnor med ett gemensamt sammanhang möts och samtalar från varsin plats i tiden

Installation med fotografi och skulptur samt ljudspår i två delar

Olika lager i tiden möts på en och samma plats som avlagringarna på väggens söndervittrande färg. Varje besök på lämnar spår på en plats, alla lämnar ett avtryck efter sig. Två händer sträcks ut ur väggen, ut ur byggnaden, och erbjuder en berättelse. I ljudinstallationens första del får vi höra om the spiritualism of information, om en dåtid och en nutid som smälter ihop till ett, och om att konsten är lång och livet är kort.
I ljudinstallationens andra del hörs en inspelning av de händelser som ägde rum då jag anlitade ett andligt medium och bad henne att specifikt söka efter kvinnliga andar i huset.

Konstnärshuset byggdes år  1899 i gemensam regi av Konstnärsklubben och Svenska Konstnärers Förening. Dessa båda föreningar äger gemensamt huset ännu idag. Konstnärsklubben har fortfarande som policy att inte släppa in kvinnliga medlemmar.
I den officiella berättelsen om Konstnärshuset dominerar männen, med Carl Larsson som husets frontfigur. När mitt medium tar kontakt med husets andar formas en annan berättelse, och vi får möta en frustrerad arkivarie som klagar på konstnärsklubbengrabbarnas taskiga attityd och en nakenmodell som kämpar med försörjningen och tillvaron i ett kargt 30-talsstockholm. Rösterna från de döda omskapar bilden av vems berättelse som skapar platsen och ställer frågor kring historieskrivning, makt, kön och patriarkala strukturer i formandet av platsens historia.