Legion, video, 2010

Legion, video, 2010
längd 13:30

Under en dag samlades en grupp kvinnor, varav de flesta inte kände varandra sedan tidigare, på Musikens Hus i Göteborg och ägnade sig åt att falla från en scen och låta sig tas emot av varandras uppsträckta händer. Situationen är tagen från rockkonserternas och festivalernas värld, här återskapad inom trygga ramar, omvandlad till en övning i tilit och mod. Med en kritisk blick riktad mot rockvärldens machokultur skapas här ett rum för värme och solidaritet, samtidigt som man kan ana att nervositet och grupptryck uppstått även i denna konstruerade sociala situation. Verket väcker frågeställningar kring en feministisk utopi och dess potential.

Medverkande:
Amalia Huusko, Andrea Söderblom Tay, Anna Ström, Behare Fetahu, Caroline Claesson, Cecilia Ylipää, Elin Blomén, Laila Blomén, Emilia Nyman, Enida Kratovic, Eva Björkman, Eva Höglund, Felicia Airosto, Felicia Axelsson, Frida Yngström, Helena Eliasson, Ilona Huss Walin, Jasmina Zuko, Kristin Ylikiiskilä Broberg, Linda Krantz, Mimounah Aissat, Linda Liljeström, Linda Löwendahl, Linda-Marie Karlsson, Lotta Wahlén, Malin Heikenberg, Marja Kullovaara, Miah Jarnevi, Mira Henningsson, Nadine Dahlqvist, Pia Björkman, Elin Björkman, Rebecca Heintz, Nora Lorek, Sara Hernefjord, Signe Winkler, Therese Rydberg, Tova Crossler Ernström, Ulrika Linder, Åsa Sundberg

Filmare:
Annika Ivarsson
Astrid Askberger
Eliana Ivarsdotter Haddad

Musik:
Richard Widerberg

Produktion och klippning:
Eliana Ivarsdotter Haddad