Men Lots fru såg sig tillbaka. Då blev hon en saltstod, 2023Men Lots fru såg sig tillbaka. Då blev hon en saltstod
Verkserie, 2023
Kristalliserat bergssalt, ram, aska på akvarellpapper
Mått: Varierande, från ca 30 cm x 40 cm

Verkserien består av målningar i blod och aska i ramar ingjutna i kristalliserat salt, och utgår ifrån Första Mosebok kap 19, där Gud förgör Sodom och Gomorra men låter Lot och hans fru fly oskadda på villkor att de inte vänder sig om. Lots fru vänder sig om, och förvandlas då till en saltstod. Berättelsen kan tolkas som att Lots fru förstenas av trauma, evigt inkapslad i minnet av en plats som är utplånad. Eller att hon straffas av Gud för sin olydnad; kanske vänder hon sig om i skräck och vrede över massakern,  och blir bestraffad för sin vilja att vara ett vittne.

I dikten ”Lots hustru” från 1924 beskriver den ryska poeten Anna Achmatova hur Lots fru med tunga steg följer ”Lot den rättfärdige, kringvärvd av ljus” ut ur staden. Hon vänder sig om efter hemmet där hon ”levat lycklig med man och barn”. I tårarna framkallade av sorgen och smärtan i att se det brinnande Sodom, förvandlas hon till saltet som tårarna består av. Slutet av dikten lyder: ”Vem vill begråta henne, så fåfängt att sörja./En olycklig kvinna bara, värdelöst tidsfördriv./Ändå djupt i mitt hjärta skall jag alltid sörja/henne som såg sig tillbaka och gav sitt liv.” (Övers. Ebba Lindqvist och Erik Mesterton.)