SKOLFS 2009:2 (…), 2009

SKOLFS 2009:2; Grundföreskrift; Förordning om kursplan för svenskundervisning för invandrare

Verket består av meningen ”ATT ANVÄNDA STRATEGIER FÖR ATT PÅ BÄSTA SÄTT FÖRA FRAM SITT BUDSKAP” bildad i halvmeterhöga bokstäver i borstat stål.

Som dekorativ helhet återges ett utdrag ur regeringens styrdokument för SFI-undervisning, Svenska för invandrare. Det egna intresset för konstruktionen ”svenskhet” visade, tillsammans med DN:s artikelserie ”I väntan på Sverige” av Maciej Zaremba, konstnären vägen till de formella styrdokument som blivit verkets utgångspunkt.

”Mitt textbaserade verk är en ikattagelse av regeringens styrdokument där jag betraktar frasens innebörd. Den utstrålar både hoppfullhet och tyngd och sätter ord på något som de flesta av oss kämpar med att förhålla oss till. Att få fram sitt budskap, eller att göra sig hörd, är ju en väldigt generell mänsklig drivkraft samtidigt som den på ett ganska specifikt plan anknyter både till konstnärligt skapande och till lärandeprocesser.”

Text ur utställningskatalog.
Verket skapades för utställningen PERMANENS II år 2009, som visade platsspecifika verk skapade för Linköpings universitetspark. Verket köptes efter utställningen in av Akademiska Hus i Linköping.