Legion II, skulpturinstallation, 2010

   

Legion II
Skulpturinstallation
Visas i samband med videon Legion 

Videon Legion förs ut i rummet i en skulpturinstallation, där arton händer sträcks upp mot oss underifrån som om de vore beredda att ta emot. Det sköra materialet visar dock på en bräcklighet, ett kollektiv som kanske bara ger ett skenbart stöd.

 

Skulpturerna är producerade i samarbete med Marketta Ivarsdotter.