Homo Eligens, installation, 2010

 

I installationen träder man in i en gång där en mängd draperier i olika färger och utformning hänger. Besökaren uppmanas att tränga sig in i en allt mer svårgenomtränglig skog av plastpärlor och glittertrådar.

Homo Eligens betyder den väljande människan och är ett uttryck lånat från författaren och sociologen Zygmunt Bauman, som betecknar den väljande samtidsindivid som är konsumtionssamhällets subjekt; människan som aldrig tröttnar på att välja, i oupphörlig tro om att nästa val kommer att vara det bästa.