Legion 2010-2012

För utställningen I dialog med samlingarna på Göteborgs Konstmuseum den 5 oktober – 25 november 2012 skapades installationen Legion 2010-2012 som bestod av videon Legion samt en nyproducerad version av skulpturinstallationen LegionII.
För text om utställningen och mer info, se I dialog med samlingarna, Göteborgs Konstmuseum den 5 oktober–25 november 2012

konstmuseet_video